Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Compadata.com có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Compadata.com.

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

  • Address: 46/40 đường Trần Văn ơn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  • Email: support@compadata.com
  • Website: https://www.compadata.com

Compadata.com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng).
Người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, Compadata.com thì một trong 2 bên người mua và Compadata.com sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.